COLOFON & CONTACT

Meridiantravel.nl is een website van Meridian Travel BV

Postbus 135
1900 AC  Castricum
E info@meridiantravel.nl
T +31(0)251 67 21 36

Bezoekadres (op afspraak)
Oude Parklaan 111
1901 ZP Castrcum

Naast deze website is Meridian Travel BV uitgever van het vier maal per verschijnende Meridian Travel Magazine (De Mooiste Rondreizen) en produceert het eenmaal per jaar verschijnende printspecials. Voorbeelden zijn GoAmerika Magazine, GoCanada Magazine, Indonesië Magazine en Innsbruck Magazine.

©  Alle rechten voorbehouden.
Content afkomstig van Meridiantrave.nl mag in geen enke geval worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor fotografie op Meridiantravel.nl wordt gebruik gemaakt van Shutterstock.com. Indien fotografie afkomstig is van een andere bron dan staat de rechthebbende erbij vermeld. 

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten van het beeldmateriaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u desondanks problemen ondervinden tijdens uw bezoek aan onze site, laat u ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar info@meridiantravel.nl. Wij stellen prijs op uw opmerkingen en suggesties.

Meridian Travel